Obchody 76. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

Starosta Powiatu Piotrkowskiego

i Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej

zapraszają

Mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego
w dniu 17 kwietnia 2016r.
na obchody 76. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej


Program uroczystości

12.30 – Zbiórka pocztów sztandarowych przy kościele O.O. Bernardynów ul. Słowackiego 2
13.00 – Msza Święta – kościół O.O. Bernardynów
14.00 – Przejście pod Pomnik Katyński
1. Warta Honorowa – Komenda Miejska Policji.
2. Hymn Polski – Orkiestra.
3. Wiersz – Młodzież Gimnazjum nr 4.
4. Prowadzenie uroczystości – Dyrektor Krzysztof Wiączek.

            5. Informacje o mjr Witoldzie Żarskim wygłosi Wiceprezes
Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego Pan Henryk Komar.

              6. Ceremonii odsłonięcia Tablicy dokona:
- Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pan Krzysztof Chojniak oraz  

         – Pani prof. dr nauk med. Józefa Gądek-Wensierska,
- Pan Włodzimierz Pawełczyk – Prezes SRKZP,
- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego Pan Waldemar
Domarańczyk.

7. Poświęcenie Tabliczki – o. Gracjan Kubica – Gwardian Kościoła
O.O. Bernardynów.
8. Składanie kwiatów przez delegacje.
9. Podziękowanie i zakończenie uroczystości – Pan Paweł Gliszczyński –
Przedstawiciel RKZP.

        10. Rota- Orkiesta.

Serdecznie zapraszamy

         Major Witold Antoni ŻARSKI, piotrkowianin, urodzony w 1899 r., żołnierz Legionów Polskich z okresu wielkiej wojny 1914 – 1918, uczestnik wojny 1918 – 1921 w szeregach 5 pułku ułanów.

Po zakończeniu działań wojennych pozostaje w służbie czynnej. Ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Taborowych, a w 1927 r. Oficerską Szkołę Topografów i jako topograf przydzielony do Wojskowego Instytutu Geograficznego.

Odznaczony Krzyżem Walecznych. Ginie śmiercią tragiczną na „nieludzkiej ziemi” w 1940 r.

Wywodził się ze znakomitych rodzin piotrkowskich – Żarskich – rodowód sięga XII wieku. Ziemianie. Ojciec – piotrkowski farmaceuta i przedsiębiorca. Boczne linie rodu Żarskich mocno obecne w polskiej nauce XX wieku.

Dwaj bracia Witolda złożyli ofiarę krwi na ołtarzu II wojny światowej, siostry uczestniczyły w strajku szkolnym w latach 1904 – 1905.

Stryj Edmund – powstaniec styczniowy z 1863 r.

Matka Józefa z domu Psarska.

Klan Psarskich to patrycjat naszego grodu. Pozostawili trwały ślad w życiu gospodarczym Piotrkowa, Sulejowa (kolej wąskotorowa i wapienniki) i Królestwa Polskiego.

Obie rodziny wielce patriotyczne.

Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego współpracując ze Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej postanowiło oddać cześć i szacunek mjr. Witoldowi Żarskiemu.

Po latach zapomnienia, tylko symbolicznej obecności na Starym Cmentarzu Rzymskokatolickim, przywrócić o Nim pamięć w piotrkowskiej  przestrzeni publicznej, naszym mieszkańcom.

                                                                                                    CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

 

 

 

Rodzina Żarskich

Na przestrzeni ostatnich kilku lat miałem sposobność, na łamach naszych gazet, a także i w eterze zainteresować PT Czytelników losami rodziny ŻARSKICH.

Przełom XIX i XX wieku to czas gdy w naszym grodzie leczy i zarazem prowadzi działalność gospodarczą Józef ŻARSKI.

Drobny ziemianin z Mniszkowa, studiujący medycynę w Berlinie, by wreszcie ukończyć farmację we Lwowie.

Osiada w Piotrkowie i tu zakłada rodzinę. Poślubia Józefę PSARSKĄ. PSARSCY to elita ówczesnego Piotrkowa. Wielce zasłużeni dla swojego miasta, Sulejowa (kolej wąskotorowa i wapienniki) i życia  gospodarczego Królestwa Polskiego.

Małżeństwo z Józefą potwierdza wysoką pozycję społeczną Józefa Żarskiego i jego rodziny znanej i szanowanej np. stryj Edmund był uczestnikiem powstania styczniowego z 1863 r.

Rodziny patriotyczne, preferujące postawy niepodległościowe, które można sprowadzić do modelu romantycznego – Żarscy i pozytywistycznego – Psarscy.

W związku małżeńskim rodzi się gromadka dzieci, które jeszcze we wczesnej młodości i w życiu dorosłym zapiszą się na stałe nie tylko w naszej piotrkowskiej historii.

Córki uczestniczyły w strajku szkolnym w latach 1904-1905.

Najstarszy syn Tadeusz wraz z żoną zamordowani na „nieludzkiej ziemi”, a dzieci zaginęły w radzieckich sierocińcach lub grupach „biezprizornych”.

Młodszy o 2 lata Witold to ofiara zbrodni katyńskiej, Kolejny syn Mieczysław ginie z rąk niemieckich pod Wrocławiem w ostatniej fazie wojny. Rozstrzelano tam ok. 500 jeńców wojennych i robotników przymusowych.

Na „ołtarzu II wojny światowej” rodzina Żarskich złożyła ofiarę w postaci trzech synów,synowej i wnucząt.

2

Odważę się napisać – niewiele było rodzin w naszym grodzie, które zapłaciły tak okrutnie wysoką cenę za polskość.

Z piotrkowskich pomników, a mamy ich wiele, na mnie największe wrażenie zawsze robi grób nieznanego żołnierza i ofiar sowieckiego terroru w latach 1939 – 1956.

Ten ostatni pomnik to imienne tabliczki naszej inteligencji – żołnierzy, policjantów, nauczycieli, lekarzy…. wymordowanych w Katyniu, Charkowie…..

W przestrzeni publicznej pełni on bardzo istotną rolę. Otaczany troskliwą opieką. Winniśmy wdzięczność Rodzinie Katyńskiej. Opiekunowie tegoż pomnika to także Ofiary Katyńskie.

W ubiegłym roku postanowiłem sprawdzić miejsca „spoczynku” tabliczki majora Witolda Żarskiego, znalazłem i to bardzo dobrze, miejsce symbolicznego spoczynku, w otoczeniu rodziny, na Starym Cmentarzu.

Nie odnalazłem poszukiwanej tabliczki.

Stąd inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej – oddania należnego szacunku, hołdu majorowi Witoldowi Żarskiemu.

Major Witold Antoni ŻARSKI,piotrkowianin, urodzony w pierwszych dniach 1899 r. jako kilkunastolatek wstępuje do Legionów Polskich z okresu wielkiej wojny w latach 1914 – 1918. Bierze udział w odbudowie II Rzeczypospolitej służąc w szeregach Wojska Polskiego, walczy o korzystny kształt geograficzny naszej Ojczyzny.

W wojnie 1918-1921 r. jest żołnierzem 5 pułku ułanów.

Czas pokoju to nadal czas służby Ojczyźnie. Kończy oficerską Szkołę Wojsk Taborowych i oficerską Szkołę Topografów i jako topograf, w końcu lat dwudziestych zostaje przedzielony do Wojskowego Instytutu Geograficznego.

3

Odznaczony Krzyżem Walecznych.

Trudno podsumować, ocenić tak krótkie żołnierskie życie wypełnione służbą dla Polski i tak szybko tragicznie przerwane.

Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego wraz z Rodziną Katyńską informuje Piotrkowian o odsłonięciu tabliczki majora Witolda ŻARSKIEGO w dniu 17 kwietnia 2016 r. po godz. 13.00 na placu Kościuszki, w ramach uroczystych obchodów 76 rocznicy zbrodni katyńskiej, przy pomniku ofiar terroru sowieckiego w latach 1939 – 1956.

Umieszczając imienną tabliczkę majora Witolda Żarskiego na pomniku przywracamy po latach pamięć o Nim, pamięć o krótkim życiu wypełnionym żołnierskim obowiązkiem, zawsze przez Polaków wysoko cenionym.

Przywracamy dokonania i ofiarę życia Majora piotrkowskiej przestrzeni publicznej – mieszkańcom.

(-) Henryk Komar

Wiceprzewodniczący Zarządu

Towarzystwa Przyjaciół

Piotrkowa Trybunalskiego

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>