Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy, by czas ten napełniał serca miłością, spokojem i wzajemną życzliwością.
Niech Zmartwychwstanie Pa
ńskie przyniesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich wiarą,
da si
łę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…
Najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, pogody ducha składa 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego


NOWE WŁADZE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Dobiegła końca kolejna, bogata w dokonania, kadencja władz Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, obejmująca okres od września 2013 r. do końca grudnia 2017 r.

27 lutego 2018 roku  w Centrum Idei „Ku Demokracji” przy Klasztorze Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim - Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego dokonało podsumowania i oceny prowadzonej działalności.

Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowe władze na lata 2018 – 2022.

Prezydium nowego Zarządu Towarzystwa tworzą ;

Waldemar Domarańczyk    – Prezes

Gniewaszewska Elżbieta     – Wiceprezes;

Rżanek Michał                      – Wiceprezes;

Grynkiewicz Marek             – Sekretarz;

Stawski Witold                     – Skarbnik;

Członkami Zarządu zostali:

Henryka Flakiewicz

Anna Hartman

Żaneta Cypel

Agnieszka Drezler

Renata Wojtczak

Cezary Michałek

Jacek Sokalski

 

W skład Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego weszły:

 

1)   Rudnicka Elżbieta         – Przewodnicząca

2)   Gletkier Magorzata      – Członek

3)   Brzeska Helena             – Członek

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego uhonorowali także zasłużonych działaczy Towarzystwa, tj. Elżbietę GIESZCZ i Henryka KOMARA, przyznając Im tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.

Dzięki Ich wiedzy i zaangażowaniu mogliśmy, działając wspólnie, dokonać tak wiele dla Piotrkowa Trybunalskiego.

Zebrani przyjęli także uchwałę określającą główne kierunki działania stowarzyszenia na najbliższe 4 lata.

 

(-) Waldemar Domarańczyk

Prezes

Towarzystwa Przyjaciół

Piotrkowa Trybunalskiego

 

Podsumowanie XXX kwesty

W dniu 21 listopada br. w Centrum Idei „Ku Demokracji” odbyło się podsumowanie XXX kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków „Piotrkowskich Powązek”. Wiceprezes TPPT Pan Henryk Komar dokonał analizy i podsumowania tegorocznej kwesty, podczas której udało się zebrać kwotę 19 357 zł. Na koniec spotkania serdecznie podziękował wszystkim kwestującym oraz darczyńcom.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z kwesty na stronach:

https://www.epiotrkow.pl/news/XXX-kwesta-na-ratowanie-zabytkowych-nagrobkow,30250

http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/znamy-wynik-xxx-kwesty-na-ratowanie-zabytkowych-nagrobkow,4302712,art,t,id,tm.html

 

Podsumowanie 47. edycji Konkursu Fotograficznego „Cały Piotrków w kwiatach”.

     W dniu 21 listopada br. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego w Centrum Idei „Ku Demokracji” odbyło się podsumowanie 47. edycji Konkursu Fotograficznego „Cały Piotrków w kwiatach”.

Jury w składzie:Witold Stawski – fotografik – przewodniczący, Małgorzata Gletkier – art. plastyk – członek, Elżbieta Gniewaszewska – członek, stwierdziło, że na konkurs wpłynęło 49 prac 14 autorów.

Oceniając nadesłane prace Jury uwzględniło hasło konkursu i podstawowe cele zawarte w regulaminie tj. ciekawe ujęcia fotografowanych miejsc, połączenie zieleni z charakterystycznymi obiektami Piotrkowa oraz piękno ukwieconych zakątków.

Komisja przyznała:

 • I nagrodę o wartości 500 zł za zestaw 3 fotografii: „Cerkiew ” , „Kapliczka przy drodze” i „Kwietne łąki” oznaczonych godłem „Gloria”- pani Bożenie GĘGOTEK”
 • II nagrodęo wartości 300 zł za 2 fotografie „Z kwiatami w podróż” oznaczone godłem „Albin” – panu Albertowi SUSKIEMU.

Dwie równorzędne III nagrody o wartości 200 zł:

– za zestaw 2 fotografii: „Jesienne kolory”, „Park” oznaczonych godłem „Nika”- pani Róży LESIŃSKIEJ

- za zestaw 2 fotografii „Cerkiew”, „ Ulica Pereca” oznaczonych godłem „Zdrowa Marchewka”- panu Wojciechowi DOMAGALE

oraz siedem równorzędnych wyróżnień o wartości po 100 zł

- za zestaw 2 fotografii: pt. Żołnierz nieznany”, „Pelargonie na murach” oznaczonych godłem „ADA” – pani Teresie ADAMUS,

- za fotografię pt.„Wieże bernardyńskie” oznaczoną godłem „ STAJAK” – panu Stanisławowi JAKUBCZYKOWI,

 • za fotografię pt. „Mury obronne” oznaczoną godłem „SEBA”- panu Sebastianowi JAŚKIEWICZOWI;
 • za fotografię pt. „Kamienica przy Rwańskiej” oznaczoną godłem „ALIK- pani Alicji PETRUZELA,
 • za fotografie pt. „Urodziwy Dworzec kolejowy i „Rynek Trybunalski” oznaczone godłem „MELISA” - pani Sarze KRZYMOWSKIEJ,
 • za fotografie pt. „Symetria”, „Kościół Ewangelicko-Augsburski” oznaczone godłem „PUSZEK”- pani Natalii PAWŁOWSKIEJ,
 • za zestaw fotografii oznaczonych godłem „OKO” – pani Dorocie NITECKIEJ.

Łączna kwota wartości nagród wyniosła 1 900 zł.

Nagrody ufundował Urząd Miasta Piotrków Trybunalski.

Jury stwierdziło, że wszystkie nadesłane prace spełniały warunki regulaminu i Konkurs Fotograficzny „Cały Piotrków w kwiatach” spełnił oczekiwania organizatorów. Wyraziło także nadzieję, że kolejne edycje konkursu spotkają się z jeszcze większym zainteresowaniem i przysyłane prace będą bogatsze w fotografowane motywy, gdyż Piotrków jest miastem o wielu ciekawych i charakterystycznych budowlach i zaułkach.

      

200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego w 100. rocznicę manifestacji patriotycznej mieszkańców miasta  16 października 2017 r. o godzinie 13.30 w Parku im. ks. Józefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim odbył się happening historyczny „Piotrków Trybunalski – centrum myśli i działań niepodległościowych w czasie I wojny światowej”. Przedsięwzięcie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza rozpoczęła się w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej prelekcją pt.: „Dwóch cesarzy i król pruski to za mało dla Kościuszki”.

Część druga uroczystości miała miejsce w Parku im. ks. Józefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim przy Dębie Wolności, który został posadzony w 100. rocznicę śmierci wielkiego generała Tadeusza Kościuszki. Pan Prezes Waldemar Domarańczyk powitał zaproszonych gości, a Pan Henryk Komar przedstawił sylwetkę niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość.

Tegoroczna 200. rocznica śmierci polskiego i amerykańskiego bohatera stała się  inspiracją dla uczniów Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim do przygotowania scenki historycznej pt. „Tadeusz Kościuszko bohaterem dwóch narodów” pod kierunkiem pani Żanety Cypel i pani Jagody Lewińskiej.
Ciekawym akcentem uroczystych obchodów Roku Kościuszki był plenerowy występ chóru II Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem pani Renaty Tomy. Młodzież zaśpiewała pieśni patriotyczne takie jak: Rota czy Marsz Polonia.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego z racji 800- lecia Piotrkowa ufundował pamiątkową tablicę upamiętniającą postać Wincentego Stępnia, wieloletniego ogrodnika miejskiego.

Na uroczystości obecne były władze miasta, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie wielu piotrkowskich szkół oraz zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

Zaproszenie na happening historyczny

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego


Serdecznie zaprasza w dniu 16 października 2017 r. ( poniedziałek) o godz. 13.30

do Parku im. ks. Józefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

na happening historyczny

pn. „Piotrków Trybunalski – centrum myśli i działań niepodległościowych

w czasie I wojny światowej”.

Organizowane spotkanie w 100. rocznicę manifestacji patriotycznej mieszkańców naszego miasta

to ważne wydarzenie Roku Kościuszki, wpisujące się także w obchody 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego.

W programie:

 • upamiętnienie 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki – przywódcy ogólnonarodowego powstania – insurekcji kościuszkowskiej, polskiego i amerykańskiego generała, niezłomnego bojownika walk o niepodległość;
 • scenka historyczna: „Tadeusz Kościuszko bohaterem dwóch narodów” w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim;
 • wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru II Liceum Ogólnokształcącego
  w Piotrkowie Trybunalskim;
 • upamiętnienie postaci Wincentego Stępnia – wieloletniego ogrodnika miejskiego, poprzez tablicę pamiątkową ufundowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego w Jubileuszowym roku naszego grodu.

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO KWESTOWANIA

       Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, wzorem lat ubiegłych, organizuje również w roku bieżącym we wtorek (31.10.2017 r.) i w następujące po nim dni, tj. w środę (01.11.2017) oraz w czwartek 02.11.2017 r. – kwestę przy bramach piotrkowskich cmentarzy, z której uzyskane środki pieniężne przeznaczane są na remonty i konserwację zabytkowych grobów na Starym Cmentarzu Rzymskokatolickim w naszym mieście.

W związku z powyższym zwracamy się o udzielenie wsparcia XXX Kwesty poprzez osobiste włączenie się do kwestowania.

Zbiórka pieniędzy odbywać się będzie w dniach: 31 października i 2 listopada 2017 r. (wtorek, czwartek) w godz. od 9,00 do 16,00, oraz w dniu 01 listopada (środa) w godz. 08:00 – 17:00, przed bramami cmentarzy.

Informacje o zadeklarowaniu udziału w kweście, wraz z podaniem propozycji daty i przedziału czasowego wraz z adresem zamieszkania i kontaktowym numerem telefonu oraz adresem e-mail, prosimy przesyłać na adres naszego Towarzystwa lub telefonicznie (jw.) do dnia 10 października 2017r.

Ponadto osoby deklarujące wsparcie finansowe dla naszej akcji informujemy, że datki na ratowanie zabytkowych nagrobków przekazywać można również na konto Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego podane w nagłówku – z dopiskiem „KWESTA – 2017”.

Biorąc pod uwagę ilość cennych nagrobków znajdujących się na naszych cmentarzach wymagających konserwacji, remontów itp., wierzymy w przychylność i wsparcie naszych działań.

Od naszej ofiarności i zaangażowania zależy los jednej z najpiękniejszych nekropolii ziemi łódzkiej, będący świadectwem bogatej historii Piotrkowa Trybunalskiego.

Wykorzystajmy to w edukacji regionalnej i patriotycznej dzieci i młodzieży, ratując jednocześnie ważną część dziedzictwa narodowego.

                                                                  Z poważaniem

Waldemar Domarańczyk

Prezes

Towarzystwa Przyjaciół

Piotrkowa Trybunalskiego

42. Złota Wieża Trybunalska

21 września br. w Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się uroczyste wręczenie 42. Złotej Wieży Trybunalskiej. Tegoroczną nagrodę otrzymał znany piotrkowski lekarz,wielki pasjonat historii o naszym mieście, bohater programów emitowanych na antenie telewizji lokalnej: „Piotrków, którego już nie ma” oraz „Piotrków, jakiego nie znacie”- Pan Leszek Józefacki. Złota Wieża Trybunalska to coroczna nagroda dla piotrkowianina przyznawana za szeroko pojęty dorobek w zakresie twórczości i upowszechniania kultury, działalności społecznej
i oświatowej od 1971 roku.

W części artystycznej wystąpił piotrkowski zespół „Tym Bardziej”, który zaprezentował piosenki z repertuaru „Kabaretu Starszych Panów”.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z uroczystości:

http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/leszek-jozefacki-odebral-zlota-wieze-trybunalska,4252813,artgal,t,id,tm.html

http://www.piotrkow.pl/nasze-miasto-t70/aktualnosci-a75/zlota-wieza-dla-leszka-jozefackiego-r11804

W hołdzie dr Zygmuntowi Tenenbaumowi

W dniu 3 sierpnia br. o godz. 13.00 przy budynku nr 23 w al.3 Maja odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej dr Zygmuntowi Tenenbaumowi. Wybitnemu lekarzowi, urodzonemu w Piotrkowie w 1892r.,  który przez cały okres międzywojenny był jedynym w mieście laryngologiem. Jak wspomniał w przemówieniu Prezes Towarzystwa Pan Waldemar Domarańczyk:  „ Doktora ceniono za wiedzę i bezinteresowną pomoc niesioną ludziom. Należał do najaktywniejszych działaczy piotrkowskiego Oddziału Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej. Poprzez wykłady, prelekcje i spotkania popularyzował higienę i ochronę zdrowia, opiekę nad matką i dzieckiem. Leczył ludzi bezdomnych i niezamożnych”.

Jubileusz 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego to blisko 170 rozmaitych imprez i wydarzeń. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy z okazji 125. rocznicy urodzin i 45. rocznicy śmierci Z. Tenenbauma to istotne wydarzenie w rozpoczętych staraniach wpisania Traktu Wielu Kultur Piotrkowa Trybunalskiego w poczet Pomników Historii.

Inspiracją do działań TPPT w tym zakresie stał się artykuł Ryszarda Paradowskiego z czerwca 2009 r. w „PANACEUM” i wiersz – przesłanie Wisławy Szymborskiej o treści:

 ” Umarłych wieczność dotąd trwa. Dokąd pamięcią im się płaci.

Chwiejna waluta. Nie ma dnia

By ktoś wieczności swej nie stracił.”

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli za zaproszenie i uczestniczyli w tej podniosłej uroczystości:

Panu Andrzejowi Kacperkowi – Wiceprezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

Panu Bronisławowi Brylskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

Panu Grzegorzowi Mazurowi – Prezesowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi za wsparcie finansowe naszych działań,

Panu dr art. Piotrowi Wypychowi za zaprojektowanie tablicy spełniającej wymogi Piotrkowskiego Systemu Informacyjnego,

Pracownikom Piotrkowskich Wodociągów za pomoc w zawieszeniu tablicy,

Pracownikom piotrkowskich mediów za upowszechnienie zaproszenia na uroczystość i informacji o dr Zygmuncie Tenenbaumie,

Pani Marcie Walak – dyrektor Muzeum za skoordynowanie pracy Muzeum z inicjatywą TPPT poprzez przygotowanie wystawy „Widoki starego Piotrkowa”, podczas której prezentowane były m. in. dzieła sztuki przekazane naszemu miastu przez dr ZygmuntaTenenbauma.